Skriftlig fråga E-011009/10 João Ferreira (GUE/NGL) till kommissionen. Utökat stöd till jordbruk, landsbygdsutveckling och livsmedelssäkerhet som prioritering inom tionde Europeiska utvecklingsfonden (2008–2013)