2010/341/GUSP: Beslut av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik EUPOL Afghanistan/2/2010 av den 11 juni 2010 om utnämning av en uppdragschef för Eupol Afghanistan