Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2012 Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska myndigheten för säkra livsmedel.#Offentlig upphandling – Anbudsförfarande – IT‑konsulttjänster – Förkastande av anbud och beslut att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet – Upptagande till sakprövning – Motiveringsskyldighet – Urvalskriterier – Tilldelningskriterier – Iakttagande av de tilldelningskriterier som anges i förfrågningsunderlaget – Uppenbart oriktig bedömning.#Mål T‑457/07.