Cauza T-300/07: Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2010 — Evropaïki Dynamiki/Comisia ( „Contracte de achiziții publice de servicii — Procedură comunitară de cerere de ofertă — Prestare de servicii informatice referitoare la gestiunea și la întreținerea unui portal internet — Respingerea ofertei prezentate de un ofertant — Criterii de atribuire — Obligația de motivare — Eroare vădită de apreciere — Egalitate de tratament — Transparență” )