Lieta T-300/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 9. septembra spriedums — Evropaïki Dynamiki /Komisija (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ar interneta portāla vadību un uzturēšanu saistīto datortehnoloģiju pakalpojumu sniegšana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Piešķiršanas kritēriji — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vienlīdzīga attieksme — Pārskatāmība)