Asia T-300/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Internet-portaalin hallintaa ja ylläpitoa koskevien tietotekniikkapalveluiden tarjoaminen — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Avoimuus)