Sag T-300/07: Rettens dom af 9. september 2010 — Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (Offentlige tjenesteydelseskontrakter — EF-udbudsprocedure — levering af edb-tjenesteydelser vedrørende drift og vedligeholdelse af en internetportal — afvisning af en bydendes bud — tildelingskriterier — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn — ligebehandling — gennemsigtighed)