Věc T-300/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2010 — Evropaïki Dynamiki v. Komise ( „Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Společenství — Poskytování počítačových služeb týkajících se správy a údržby internetového portálu — Odmítnutí nabídky uchazeče — Kritéria pro zadání zakázky — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Transparentnost“ )