Skriftlig fråga E-007215/11 Marina Yannakoudakis (ECR) till kommissionen. Erasmusprogrammet