Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2012 om förslaget till rådets förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS))