Meddelande till de personer och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2010/231/Gusp ändrat genom rådets beslut 2011/635/Gusp och rådets förordning (EU) nr 356/2010, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 956/2011