Lieta T-573/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. augustā – Inversiones Flandes un citi/VNV