Statligt stöd – Tyskland – Statligt stöd SA.26190 (2012/C) (ex 2011/NN) – Saarbrückens flygplats – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkter Text av betydelse för EES