Mål F-57/15: Personaldomstolens beslut av den 28 juni 2016 – Loquerie mot kommissionen