Rialachán (AE, Euratom ) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002