Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 20 september 2011. # Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket META - Tidigare gemenskapsfigurmärket METAFORM - Relativa registreringshinder - Varuslagslikhet och känneteckenslikhet - Avslag på registreringsansökan - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - Risk för förväxling. # Mål T-1/09. Dornbracht mot OHMI-Metaform Lucchese (META) TITJUR