Kommissionens beslut av den 19/04/2011 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.6108 - EQT V / DOMETIC) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)