Uitvoeringsverordening (EU) 2016/58 van de Commissie van 19 januari 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit