Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2010:8) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel