Skriftlig fråga E-2315/10 från William (The Earl of) Dartmouth (EFD) till kommissionen. Handelsavtal med Israel