Kommissionens förordning (EG) nr 2022/2005 av den 12 december 2005 om ändring av förordning (EG) nr 14/2004 när det gäller de prognostiserade försörjningsbalanserna för olika jordbruksprodukter i de yttersta randområdena