Skriftlig fråga E-6158/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Följdfråga (E-3900/2010 och E-3901/2010): Ändring av direktiv 2006/112/EG för att likställa den skattemässiga behandlingen av frisörverksamhet med tjänster inom skönhetsvård