Skriftlig fråga E-000715/11 Marc Tarabella (S&D) till kommissionen. Säkerhetsövervakning av läkemedel