Mål C-347/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administratīvā rajona tiesa (Lettland) den 28 juli 2020 – SIA Zinātnes parks mot Finanšu ministrija