Zadeva C-347/20: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā rajona tiesa (Latvija) 28. julija 2020 — SIA Zinātnes parks/Finanšu ministrija