Vec C-347/20: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 28. júla 2020 – SIA Zinātnes parks/Finanšu ministrija