Zaak C-347/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa (Letland) op 28 juli 2020 — SIA Zinātnes parks / Finanšu ministrija