Lieta C-347/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. jūlijā iesniedza Administratīvā rajona tiesa (Latvija) – SIA “Zinātnes parks”/Finanšu ministrija