Kohtuasi C-347/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti) 28. juulil 2020 – SIA Zinātnes parks versus Finanšu ministrija