Skriftlig fråga E-007114/11 Marian Harkin (ALDE) till kommissionen. Tester för kvalitetskontroll av produkter