Skriftlig fråga E-010886/10 David Campbell Bannerman (EFD) till kommissionen. Samförståndsavtalet mellan EU och Irak