Mål T-348/10: Talan väckt den 16 augusti 2010 — Panzeri mot harmoniseringsbyrån — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)