Beslut (Gusp) 2016/808 av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik av den 18 maj 2016 om utnämning av EU:s operationschef för Europeiska unionens militära insats i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust (Atalanta) (ATALANTA/2/2016)