Kommissionens forordning (EU) 2016/1004 af 22. juni 2016 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 (EØS-relevant tekst)$