Skriftlig fråga E-004611/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) och Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) till kommissionen. Förbättring av flygförbindelserna mellan Kanarieöarna och Afrika