Mål T-4/06: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Polen mot kommissionen (Jordbruk — 2003 års anslutningsakt — Förordning (EG) nr 1260/2001 — Förordning (EG) nr 1686/2005 — Förordning (EG) nr 1193/2009 — Regleringsåret 2004/05 — Tilläggsavgift — Fastställande av två koefficienter — Behörighet — Rättslig grund — Bestämmelse med bemyndigande — Motiveringsskyldighet — Iakttagande av formföreskrifter)