Skriftlig fråga E-2203/08 från Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) till kommissionen. Strejk vid Deutsche Post