Skriftlig fråga E-010765/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) till kommissionen. Finansiering och mikrokreditprojekt