Domstolens dom (stora avdelningen) den 15 november 2011. Domstolens dom (stora avdelningen) den 15 november 2011.#Europeiska kommissionen (C-106/09 P) och Konungariket Spanien (C-107/09 P) mot Government of Gibraltar och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.#Överklagande - Statligt stöd - Materiell selektivitet - Skattesystem - Gibraltar - Offshorebolag.#Förenade målen C-106/09 P och C-107/09 P.