TITJUR Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 8 september 2010. # 4care AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Acumed - Det äldre nationella ordmärket AQUAMED ACTIVE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Varuslagslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009). # Mål T-575/08. 4care mot OHMI-Laboratorios Diafarm (Acumed)