Mål C-111/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Udine (Italien) den 24 februari 2016 – brottmål mot Giorgio Fidenato m.fl.