Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1291/2011 av den 9 december 2011 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar som lämnades in i november 2011 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 2535/2001 kan godtas