Mål C-36/10: Talan väckt den 22 januari 2010 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien