Mål T-294/20: Överklagande ingett den 22 maj 2020 – Talleres de Escoriaza mot EUIPO – Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE)