TITJUR Kromhout Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. července 1985. # J. W. M. Kromhout proti Raad van Arbeid. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Raad van Beroep 's-Gravenhage - Nizozemsko. # Sociální zabezpečení - Rodinné přídavky. # Věc 104/84.