Mål C-459/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshofs (Tyskland) den 5 september 2011 — Fujitsu Technology Solutions GmbH mot Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)