Mål F-47/10: Talan väckt den 18 juni 2010 — Hecq mot kommissionen