Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6320 – GKN/Getrag Corporation/Getrag All Wheel Drive) Text av betydelse för EES