Sag C-354/11 P: Appel iværksat den 6. juli 2011 af Maurice Emram til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 10. maj 2011 i sag T-187/10 — Emram mod KHIM