Mål C-625/10: Talan väckt den 29 december 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike